แก้ปัญหา cURL error 60: SSL certificate

ในการเขียนโปรแกรมสมัยนี้ โปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมมีความต้องการในการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ผ่าน API ต่าง ๆ โดยส่วนมากแล้ว API มักจะมาในแบบของ HTTP เพราะว่าง่าย และวิธีการเชื่อมต่อของ PHP กับ HTTP ส่วนใหญ่ก็จะใช้ cURL ซึ่งก็สามารถใช้งานได้ดี แต่บางคนก็จะบนปัญหาเรื่องการแสดง error ว่า cURL error 60: SSL certificate อธิบายง่าย ๆ ก็คือเครื่องที่ส่ง cURL ไปยัง API นั้นยังไม่มี certificate นั้นเอง

อ่านทั้งหมด

มาติดตั้ง HTTPS ด้วย Let’s Encrypt ให้ Nginx บน Ubuntu 16.04 กันเถอะ

ทุกวันนี้ HTTPS ได้เข้ามามีบทบาทกับเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ตั้งแต่การเข้ารหัสข้อมูลในการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าข้อมูลจะไม่ถูกดักระหว่างทาง และตัว Browser เองก็มีการแสดงสัญลักษณ์ว่าเว็บไซต์ที่ติดตั้ง HTTPS เหล่านี้ปลอดภัย (กรณีที่ HTTPS นั้นได้รับ Certificate จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ) ด้วยเช่นกัน และที่คาดไม่ถึงสุด ๆ ก็คือ เว็บไซต์ที่มี https จะมีคะแนนเกี่ยวกับ SEO ที่ดีกว่าเว็บไซต์ที่ไม่มี HTTPS ดังนั้นการติดตั้ง HTTPS ในยุคปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก

อ่านทั้งหมด