แก้ปัญหา cURL error 60: SSL certificate

ในการเขียนโปรแกรมสมัยนี้ โปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมมีความต้องการในการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ผ่าน API ต่าง ๆ โดยส่วนมากแล้ว API มักจะมาในแบบของ HTTP เพราะว่าง่าย และวิธีการเชื่อมต่อของ PHP กับ HTTP ส่วนใหญ่ก็จะใช้ cURL ซึ่งก็สามารถใช้งานได้ดี แต่บางคนก็จะบนปัญหาเรื่องการแสดง error ว่า cURL error 60: SSL certificate อธิบายง่าย ๆ ก็คือเครื่องที่ส่ง cURL ไปยัง API นั้นยังไม่มี certificate นั้นเอง

อ่านทั้งหมด