เริ่มรับงานเขียนโปรแกรม รับเขียนเว็บแล้วนะ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน หากมีใครอ่าน blog ของผมอยู่บ้างจะรู้ว่า ผมไม่ได้เขียน blog มานานแล้ว นั้นก็เพราะว่าผมได้ใช้เวลาในการทำธุรกิจหลากหลาย ซึ่งที่ทำก็มีได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง บางสิ่งก็สามารถที่จะทำต่อไปได้ และบางสิ่งก็ต้องล้มเลิก และช่วงจังหวะนี้ 28 มิถุนายน 2563 เป็นช่วงเวลาแห่ง Covid19 น่าจะเข้าระลอกที่ 4 แล้วแหละ ซึ่งผลกระทบกับผมโดยตรงคือ ผมไม่ได้รับโบนัสในการทำงาน ทำให้ปลายปีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้ ดังนั้นผมเลยมีความคิดที่จะเริ่มรับงานเสริม โดยการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมถนัด

อ่านทั้งหมด