เมื่อฉันโดน Milligram เล่นงาน

หลังจากที่ไม่ได้เขียน blog มานานมาก จนในที่สุดวันนี้ก็ลุกขึ้นมาเขียน และก็แน่นอนแต่ละครั้งที่กลับมาผมก็มากับ Wordpress Theme ตัวใหม่ แต่ตัวนี้พิเศษกว่าทุก ๆ ตัว เพราะว่าผมเขียนเอง และผมเองได้เลือกใช้ Milligram เป็น CSS Framework ในครั้งนี้ด้วย แต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คือ ไม่รองรับ Responsive

April 19, 2017