คุณสมบัติร่วมของคนที่ประสบความสำเร็จ

แน่นอนว่าหลายคนยังคงโหยหาความสำเร็จ หลายคนที่เริ่มลงมือ หลายคนไม่ลงมือทำ หลายคนทำแล้วล้มเหลว หลายคนทำแล้วติดปัญหา ผมเองก็เหมือนกันครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนแล้ว และทุกสิ่งที่ผมทำมาผมทำด้วยตัวเองคิดเองทำเอง โดยไม่เคยได้ลองศึกษาว่าความสำเร็จของคนอื่นเป็นอย่างไรบ้าง

ระยะหลังมานี้ผมได้เริ่มศึกษาประวัติความสำเร็จของคนอื่นดูบ้างว่าเค้าทำกันอย่างไร เพื่อที่จะได้นำประสบการณ์ความสำเร็จของคนเหล่านั้นมาปรับใช้กับตัวเอง จนวันนี้ผมได้อ่านบทความหนึ่งที่เขียนสรุปเกี่ยวกับหนังสือ Think and grow rich ที่เขียนโดย นโปเลียน ฮิลล์

ในย่อหน้าสุดท้ายของบทความนี้สรุปได้ค่อนข้างโดนใจผมนั้นคือ ความร่ำรวยเป็นผลของการมีอุปนิสัยและวิธีคิดที่แตกต่าง ซึ่งข้อความนี้แหละครับที่บอกได้ว่าคุณสมบัติร่วมของคนที่ประสบความสำเร็จคือ วิธีคิด และ อุปนิสัย

ไม่รอช้าผมเริ่มถามตัวเองเลยว่า ตัวผมเองนั้นมีคุณสมบัตินเหล่านี้หรือยัง และผมก็ตอบตัวเองได้ว่า ตอนนี้วิธีคิดของผมนี้ก็น่าจะเทียบเท่าคนที่ประสบความสำเร็จได้แล้ว แต่ว่าในเรื่องของอุปนิสัยอาจจะต้องปรับปรุงเพิ่ม

แนวทางการปรับปรุงอุปนิสัยที่ผมจะทำก็เป็นเรื่องธรรมดา ๆ ครับ เช่นการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ มุ่งมันทำต่อไป (ไม่ใช่การดึงดัน) อดทนทำให้เป็นวินัยละเฝ้ารอวันที่ผลิดอกออกผล

ผมเองก็จะพยายามปรับตัวเองเพื่อ ให้มีคุณสมบัติร่วมของคนที่ประสบความสำเร็จ แล้วเพื่อน ๆ หล่ะครับพร้อมที่จะปรับสบความสำเร็จหรือยัง มาเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการสร้างคุณสมบัติร่วมของคนที่ประสบความสำเร็จ